Galeria

View the embedded image gallery online at:
http://zwierciadla.eu/#sigProGalleriafbe278afe7

Białystok

View the embedded image gallery online at:
http://zwierciadla.eu/#sigProGalleriaf413dbc5b0

Bydgoszcz

View the embedded image gallery online at:
http://zwierciadla.eu/#sigProGalleriaffa6740514

Lublin

View the embedded image gallery online at:
http://zwierciadla.eu/#sigProGalleria32e652f2ba

Olsztyn

View the embedded image gallery online at:
http://zwierciadla.eu/#sigProGalleriadae3611399

Rzeszów

View the embedded image gallery online at:
http://zwierciadla.eu/#sigProGalleria0527ee2331

Warszawa

IDEA ZWIERCIADEŁ

 
ZWIERCIADŁA TO ZJAWISKO

"Zwierciadła" to wyjątkowe w swej formie spotkania teatralne adresowane do młodzieży licealnej. Ich unikalność polega na tym, że festiwal stanowi integralną część życia licealistów - nie jest to kolejny przegląd, na którym uczniowie grają głównie dla jury konkursowego i całą swoją energię przeznaczają na skupienie się na rywalizacji.

Zwierciadła zostały stworzone przez licealistów dla licealistów, stąd też zmaganiom festiwalowym towarzyszy przyjazna atmosfera i szczere emocje.

 

 

ZWIERCIADŁA TO AUTENTYCZNOŚĆ

Młodzież występująca na naszym festiwalu przygotowuje spektakle o tematyce aktualnej, często poruszającej problemy, z jakimi dziś borykają się młodzi. Przedstawienia prezentowane później osobom w tym samym wieku są poddawane prawdopodobnie najtrudniejszemu sprawdzianowi - ocenie rówieśników. Podczas Zwierciadeł na sali można zaobserwować wzruszenie, jak i rozbawienie, publiczność skupioną na wątkach najciekawszych spektakli, ale także znudzoną oglądaniem płytkich czy mało autentycznych przedstawień. Zarówno młodzież występująca na Spotkaniach, uczniowie szkoły, w której są one organizowane, jak i publiczność odwiedzająca festiwal, żywo reaguje na wszystko to, co dzieje się na scenie. Zwierciadła pozwalają dostrzec w teatrze prawdziwą przyjemność obcowania ze sztuką, sprawiają, że wiele osób “zaraża się” pasją teatralną. W erze kultury “fast foodów” i zaabsorbowania młodzieży telewizją i Internetem, taki festiwal daje możliwość aktywnego odejścia od tych schematów i odnalezienia realnej satysfakcji z żywego doświadczania teatru.

ZWIERCIADŁA TO ŚWIĘTO SZKOŁY

Istnieje wiele młodzieżowych festiwali teatralnych organizowanych w domach kultury czy centrach kulturalnych. Zwierciadła swoją wyjątkowość zawdzięczają temu, że odbywają się wewnątrz szkoły. Na czas trwania wydarzenia sala gimnastyczna przeistacza się w salę teatralną z prawdziwego zdarzenia-instalowane są kotary, oświetlenie oraz nagłośnienie. Dzięki umiejscowieniu wydarzenia w szkole, młodzież biorąca udział w przeglądzie czuje się swobodnie i nie odczuwa tak wielkiej tremy czy stresu rywalizacji. Zwierciadła angażują również niemalże całą społeczność uczniowską. W ich trakcie można odczuć niemalże magiczny klimat - uczniowie śledzą program festiwalu, uczestniczą aktywnie w jego przygotowaniach i stanowią wymagającą publiczność. Wszystko to składa się na niezwykłą atmosferę tego wydarzenia, a wielu gości odwiedzających Spotkania Teatralne - reżyserzy, dziennikarze, aktorzy, animatorzy kultury - podkreśla, że to właśnie ta atmosfera sprawia, że Zwierciadła są zjawiskiem unikalnym wśród młodzieżowych imprez teatralnych.

ZWIERCIADŁA TO NAUKA

W proces przygotowania festiwalu od samego początku zaangażowani są uczniowie szkoły. Wspólnie z nauczycielami oraz konsultantami z Fundacji Teatrikon, przez kilka miesięcy pracują oni nad organizacją Zwierciadeł. Na zasadach edukacji nieformalnej zdobywają oni doświadczenie pracy w grupie i koordynacji projektu, które później okazuje się niezwykle przydatne w dorosłym życiu. Poprzez twórczość, edukację i animację wspieramy młodych ludzi w świadomym rozwoju i podejmowaniu wyzwań. Chcemy aby młodzi ludzie byli w stanie odpowiadać na wyzwania jutra, dlatego przy realizacji Zwierciadeł zachęcamy młodzież do jak najbardziej aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły, nie ograniczając się jedynie do organizacji samego festiwalu, ale dbając o holistyczny rozwój naszych podopiecznych. Poza tym staramy się przybliżać młodzieży tematykę teatralną organizując warsztaty oraz spotkania z ciekawymi osobowościami świata teatru, aktorami, reżyserami.

Zwierciadła mają charakter:

  • - konkursu - poszczególne grupy współzawodniczą ze sobą, podlegają ocenie i uzyskują miejsca w klasyfikacji;
  • - integracji - uczniowie z grup teatralnych poznają się i integrują w czasie wspólnych spotkań i warsztatów teatralnych;
  • - nauki - aktorzy mają szansę zdobyć cenne doświadczenie zarówno poprzez własne przygotowania do występu, jak i naukę na warsztatach.

Program może obejmować:

  • - występy konkursowe
  • - warsztaty teatralne
  • - występy pozaszkolnych grup teatralnych
  • - spotkanie uczestników i uczniów z gościem specjalnym
  • - zajęcia integracyjne
  • - wydarzenia towarzyszące
  • - koncerty, debaty, wystawy, działania w klubie festiwalowym, etc.