Organizatorzy Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych "Zwierciadła" oraz działań sieci:

Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży TEATRIKON - Lubelska organizacja pozarządowa, której działania adresowane są przede wszystkim do młodzieży oraz studentów. W skład Zespołu Fundacji wchodzi ok. 30 młodych osób, a ich działania realizowane są zarówno na poziomie lokalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Główne projekty Fundacji swoim zasięgiem obejmują 6 województw w Polsce, stałą współpracę z ponad 20-stoma lubelskimi szkołami ponadgimnazjalnymi, czterema uczelniami wyższymi oraz jednostkami Urzędu Miasta Lublin (Wydział Kultury, Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów). Rokrocznie w projektach organizowanych przez Teatrikon, na różnym poziomie zaangażowania, bierze udział ponad 5000 młodych ludzi. Działania organizacji skupiają się na trzech kluczowych obszarach: Twórczości, Edukacji oraz Animacji.

www.teatrikon.pl 


Polska Rada Przedsiębiorczości – to założona w Warszawie organizacja pozarządowa mająca na celu wpieranie przedsiębiorczości wśród młodzieży licealnej oraz studentów. Stowarzyszenie założone zostało przez grupę aktywnych młodych ludzi, którzy chcą przekazywać swoją energię innym i motywować ich do działania. Główne projekty realizowane przez stowarzyszenie dotyczą organizacji festiwali teatralnych oraz wsparcia merytorycznego dla osób chcących studiować za granicą.