I Ogólnopolskie Spotkania Teatralne "Zwierciadła" Warszawa 2014

W Ośrodku Kultury Arsus